Ett initiativ för att sprida det livsviktiga budskapet om de enorma säkerhetsfördelarna med att barn åker bakåtvänt så länge som möjligt.

Faktan är tydlig

Forskning visar att små barn som färdas framåtvänt löper upp till fem gånger större risk att dö eller skadas allvarligt i en bilolycka, jämfört med barn i bakåtvända bilbarnstolar. Den största fördelen med att åka bakåtvänt är att bilbarnstolen stödjer hela barnets rygg, nacke och huvud, samt fördelar krockkrafterna över ett större område och därför avsevärt minskar krafterna på barnets nacke.

Därav rekommenderar vi barn att åka bakåtvända så länge som möjligt, till minst fyra års ålder, men gärna ännu längre.

För alla barns rätt att resa säkert – vänligen delta.
Tillsammans kan vi göra skillnad!

Verkligheten i Europa

Även om fakta är glasklar är det fortfarande småbarn över hela Europa som reser framåtvänt i en oroväckande tidig ålder. Vi behöver en förändring – och för att göra denna förändring behöver vi stöd från våra politiker och andra lagstiftare för att ändra beteendet.

Initiativet "Back to the Future" samlar röster och stöd för bakåtvänt åkande för att nå dessa viktiga intressegrupper. Det är därför vi behöver ditt stöd och hjälp med att sprida kampanjen – tillsammans kan vi göra skillnad!

Idag finns det inga lagar i Europa som reglerar bakåtvända bilbarnstolar. Det finns dock föreskrifter och allmänna rekommendationer. För att se vad de olika länderna kommunicerar till stöd för bakåtvänt åkande, välj ett land i listan nedan för att läsa mer.

Kom ihåg att delta och hjälp oss att sprida kampanjen till alla som behöver höra den och vill hjälpa till! Tillsammans SKA vi göra skillnad - för alla barns rätt att resa säkert.

Hjälp oss sprida budskapet

Tack

Tillsammans är vi

4000

deltagare som står för barns rättighet att resa säkert

Hjälp oss sprida budskapet

HONGRIE

Gult ljus för lagar om bakåtvänt åkande.

Den ungerska lagen reglerar inte bakåtvänt åkande, men en lämplig bilbarnstol måste användas för barn upp till 150 cm eller 36 kg.

FÄRÖARNA

Gult ljus för lagar om bakåtvänt åkande.

På Färöarna är det obligatoriskt för barn upp till 4 år att resa i bilbarnstol. Det finns ingen lag om att åka bakåtvänt.

ÖSTERRIKE

I Österrike finns det inga lagar om bakåtvänt åkande. Barn under 14 år som är kortare än 135 cm skall säkras med ett lämpligt säkerhetssystem. Barn som är längre än 135 cm skall ha säkerhetsbälte.

SCHWEIZ

Gult ljus för lagar om bakåtvänt åkande.

Den schweiziska lagen reglerar inte bakåtvänt åkande. Dock måste barn under 12 år resa i bilbarnstolar.

ITALIEN

Gult ljus för lagar om bakåtvänt åkande.

Alla barn under 150 cm, oavsett vikt eller ålder måste använda en lämplig bilbarnstol. Det finns dock ingen specifik reglering om bakåtvänt åkande.

POLEN

Gult ljus för lagar om bakåtvänt åkande.

Det finns inga polska lagar om bakåtvänt åkande. Lagen säger att barn under 150 cm måste åka i en bilbarnstol som uppfyller de tekniska villkoren i EU:s lag om skydd i bilen för barn.

SPANIEN

Gult ljus för lagar om bakåtvänt åkande.

Det är obligatoriskt att transportera barn under 18 år och mindre än 135 cm långa i en godkänd bilbarnstol i baksätet på bilen, men det finns inga lagar om bakåtvända bilbarnstolar.

STORBRITANNIEN

Gult ljus för lagar om bakåtvänt åkande.

I Storbritannien måste barn under 15 månader resa bakåtvänt. Fram till 12 år eller 135 cm måste barn använda en lämplig bilbarnstol. Rekommendationen från den brittiska regeringen innebär att barn upp till 13 kg ska åka bakåtvänt.

ISLAND

Gult ljus för lagar om bakåtvänt åkande.

Enligt den isländska lagen ska barn som är kortare än 135 cm sitta i en bilbarnstol som är lämplig för deras vikt och längd. Lagen reglerar dock inte bakåtvänt åkande.

NEDERLÄNDERNA

Gult ljus för lagar om bakåtvänt åkande.

I Nederländerna reglerar inte lagen bakåtvända resor. Barn under 135 cm måste transporteras i lämplig bilbarnstol eller bältesstol.

Finland

Gult ljus för lagar om bakåtvänt åkande.

I Finland reglerar inte lagen någonting kring bakåtvänt åkande. Om barnet är kortare än 135 cm måste det färdas i en godkänd bilbarnstol eller bältesstol. Trots bristen på lagar i denna fråga rekommenderar trafiksäkerhetsförbundet barn upp till 4 år att åka bakåtvänt.

DANMARK

Gult ljus för lagar om bakåtvänt åkande.

Den danska lagen reglerar inte bakåtvänt åkande alls. Istället gäller den gemensamma föreskriften att använda en bilbarnstol som är lämplig upp till längden 135 cm.

NORGE

Gult ljus för lagar om bakåtvänt åkande.

Regarding rear-facing travel in Norway, deactivation of the air-bag is the only matter regulated by Norwegian law. If a car seat is being used it must follow the seat’s instructions. Appropriate child restraints are required for children under 150 cm.

SVERIGE

Gult ljus för lagar om bakåtvänt åkande.

I Sverige finns det inga lagar som reglerar bakåtvänt åkande för barn. Det är dock enligt lag obligatoriskt att bilbarnstolar som används för barn i bilen ska användas och monteras på avsett sätt.

TYSKLAND

Gult ljus för lagar om bakåtvänt åkande.

Enligt tysk lag ska barn under 12 år eller 150 cm sitta i en godkänd bilbarnstol. Som noterat sägs ingenting om bakåtvänt åkande.

FRANKRIKE

Gult ljus för lagar om bakåtvänt åkande.

I Frankrike måste alla barn under 10 år åka i bilbarnstol och barn under 13 kg måste åka bakåtvänt. Trafiksäkerhetsdelegationen rekommenderar dock barn att åka bakåtvända till 4 år.

BELGIEN

Gult ljus för lagar om bakåtvänt åkande.

Den belgiska lagen reglerar inte bakåtvänt åkande. Barn under 135 cm måste dock transporteras i lämplig bilbarnstol eller bältesstol.

IRLAND

Gult ljus för lagar om bakåtvänt åkande.

Alla barn under 150 cm eller 36 kg måste använda ett godkänt barnsäkerhetssystem som passar deras längd och vikt. Det finns dock inga lagar som reglerar bakåtvänt åkande.

Nordmakedonien

Gult ljus för lagar om bakåtvänt åkande.

I Nordmakedonien saknar lagen bestämmelser kring bakåtvänt åkande för barn, men bilbarnstol krävs för barn upp till 5 år.

BOSNIEN OCH HERCEGOVINA

Rött ljus för lagar om bakåtvänt åkande.

Bakåtvänt åkande är inte reglerat enligt lag i Bosnien och Hercegovina. Barn som är 5 år eller yngre måste sitta säkrade i bilbarnstol alternativt utan bilbarnstol men med en vuxen bredvid sig.

BELARUS

Gult ljus för lagar om bakåtvänt åkande.

I Belarus måste barn under 12 år resa i ett lämpligt barnsäkerhetssystem. Utöver det saknar lagen bestämmelser om bakåtvänt åkande.

UKRAINA

Gult ljus för lagar om bakåtvänt åkande.

I Ukraina finns inga lagar gällande bakåtvänt åkande, det finns däremot rekommendationer. Den ukrainska polisen rekommenderar att barn som inte kan sitta själva ska transporteras bakåtvänt. Lagen säger att barn som är kortare än 145 cm ska färdas i ett barnsäkerhetssystem.

MOLDAVIEN

Gult ljus för lagar om bakåtvänt åkande.

Den moldaviska lagen saknar bestämmelser om bakåtvänt åkande, men säger att barn under 12 år måste resa i bilbarnstol eller bältesstol.

TURKIET

Gult ljus för lagar om bakåtvänt åkande.

Barn som reser i Turkiet upp till 150 cm och 36 kg måste resa i ett barnsäkerhetssystem. Utöver det nämner lagen inga krav gällande bakåtvändt åkande.

GREKLAND

Gult ljus för lagar om bakåtvänt åkande.

Det finns ingen lag i Grekland som reglerar bakåtvänt åkande. Barn under 3 år måste resa i en godkänd bilbarnstol. Barn mellan 3 och 12 år får resa i antingen bilbarnstol eller bältesstol.

ALBANIEN

Gult ljus för lagar om bakåtvänt åkande.

Den albanska lagen reglerar inte bakåtvänt åkande. Barn under 4 år skall ha en lämplig bilbarnstol samt sitta i baksätet.

BULGARIEN

Gult ljus för lagar om bakåtvänt åkande.

Bulgarien saknar lagar om bakåtvänt åkande. Det finns dock lag som säger att barn under 3 år måste sitta i ett barnsäkerhetssystem. Barn äldre än 3 år och mindre än 150 cm måste också sitta i ett säkerhetssystem men både integrerade eller icke-integrerade bältessystem är tillåtna.

ESTLAND

Gult ljus för lagar om bakåtvänt åkande.

Den estniska lagen medger att om ett barn inte är tillräckligt långt för att bilens säkerhetsbälte ska sitta korrekt, måste barnet färdas i en bilbarnstol som motsvarar barnets längd och vikt. Ändå finns det ingen lag om bakåtvänt åkande.

SERBIEN

Gult ljus för lagar om bakåtvänt åkande.

Den serbiska lagen säger att krockkudden måste avaktiveras om en bakåtvänd bilbarnstol är installerad på ett framsäte. Utöver det regleras inte bakåtvänt åkande. Barn under 3 år måste sitta i ett lämpligt barnsäkerhetssystem.

RUMÄNIEN

Gult ljus för lagar om bakåtvänt åkande.

När det gäller bakåtvänt åkande säger den rumänska lagen ingenting. Alla barn under 3 år måste dock använda en lämplig bilbarnstol och under 12 år eller 150 cm måste barnet använda antingen bilbarnstol eller bältesstol.

KROATIEN

Gult ljus för lagar om bakåtvänt åkande.

Den kroatiska lagen reglerar inte bakåtvänt åkande. Barn under 5 år måste dock färdas i en bilbarnstol anpassad efter deras storlek. Barn mellan 5 och 12 år måste färdas i baksätet med ett 3-punktsbälte med bälteskudde om det behövs.

UNGERN

Gult ljus för lagar om bakåtvänt åkande.

Den ungerska lagen reglerar inte bakåtvänt åkande, men en lämplig bilbarnstol måste användas för barn upp till 150 cm eller 36 kg.

TJECKIEN

Gult ljus för lagar om bakåtvänt åkande.

Lagen i Tjeckien reglerar inte bakåtvänt åkande, men en lämplig bilbarnstol måste användas för barn upp till 150 cm eller 36 kg.

LITAUEN

Gult ljus för lagar om bakåtvänt åkande.

Enligt den litauiska lagen regleras inte bakåtvänt åkande. Däremot måste alla barn under 3 år åka i en godkänd bilbarnstol som är godkänd för deras ålder och storlek. Barn äldre än 3 år kan åka med endast bilens trepunktsbälte.

LETTLAND

Gult ljus för lagar om bakåtvänt åkande.

Alla barn under 150 cm måste använda ett godkänt barnsäkerhetssystem som är lämpliga deras längd och vikt. Det finns dock inga lagar som reglerar bakåtvänt åkande.

Portugal

Gult ljus för lagar om bakåtvänt åkande.

Den portugisiska lagen reglerar inte bakåtvänt åkande. Barn under 12 år och mindre än 135 cm måste dock använda en godkänd bilbarnstol.

MALTA

Gult ljus för lagar om bakåtvänt åkande.

Lagen på Malta säger att barn under 12 år eller 150 cm långa ska färdas i ett barnsäkerhetssystem som är lämpligt för barnets vikt. Utöver det finns det ingen lag om krav på bakåtvänt åkande.

MALTA

Gult ljus för lagar om bakåtvänt åkande.

Lagen på Malta säger att barn under 12 år eller 150 cm långa ska färdas i ett barnsäkerhetssystem som är lämpligt för barnets vikt. Utöver det finns det ingen lag om krav på bakåtvänt åkande.

Island

Gult ljus för lagar om bakåtvänt åkande.

Enligt den isländska lagen ska barn som är kortare än 135 cm sitta i en bilbarnstol som är lämplig för deras vikt och längd. Lagen reglerar dock inte bakåtvänt åkande.

Schweiz

Gult ljus för lagar om bakåtvänt åkande.

Den schweiziska lagen reglerar inte bakåtvänt åkande. Dock måste barn under 12 år resa i bilbarnstolar.

Italien

Gult ljus för lagar om bakåtvänt åkande.

Alla barn under 150 cm, oavsett vikt eller ålder måste använda en lämplig bilbarnstol. Det finns dock ingen specifik reglering om bakåtvänt åkande.

Polen

Gult ljus för lagar om bakåtvänt åkande.

Det finns inga polska lagar om bakåtvänt åkande. Lagen säger att barn under 150 cm måste åka i en bilbarnstol som uppfyller de tekniska villkoren i EU:s lag om skydd i bilen för barn.

Spanien

Gult ljus för lagar om bakåtvänt åkande.

Det är obligatoriskt att transportera barn under 18 år och mindre än 135 cm långa i en godkänd bilbarnstol i baksätet på bilen, men det finns inga lagar om bakåtvända bilbarnstolar.

Storbritannien

Gult ljus för lagar om bakåtvänt åkande.

I Storbritannien måste barn under 15 månader resa bakåtvänt. Fram till 12 år eller 135 cm måste barn använda en lämplig bilbarnstol. Rekommendationen från den brittiska regeringen innebär att barn upp till 13 kg ska åka bakåtvänt.

Färöarna

Gult ljus för lagar om bakåtvänt åkande.

På Färöarna är det obligatoriskt för barn upp till 4 år att resa i bilbarnstol. Det finns ingen lag om att åka bakåtvänt.

Finland

Gult ljus för lagar om bakåtvänt åkande.

I Finland reglerar inte lagen någonting kring bakåtvänt åkande. Om barnet är kortare än 135 cm måste det färdas i en godkänd bilbarnstol eller bältesstol. Trots bristen på lagar i denna fråga rekommenderar trafiksäkerhetsförbundet barn upp till 4 år att åka bakåtvänt.

Belgien

Gult ljus för lagar om bakåtvänt åkande.

Den belgiska lagen reglerar inte bakåtvänt åkande. Barn under 135 cm måste dock transporteras i lämplig bilbarnstol eller bältesstol.

Danmark

Gult ljus för lagar om bakåtvänt åkande.

Den danska lagen reglerar inte bakåtvänt åkande alls. Istället gäller den gemensamma föreskriften att använda en bilbarnstol som är lämplig upp till längden 135 cm.

Norge

Gult ljus för lagar om bakåtvänt åkande.

Regarding rear-facing travel in Norway, deactivation of the air-bag is the only matter regulated by Norwegian law. If a car seat is being used it must follow the seat’s instructions. Appropriate child restraints are required for children under 150 cm.

Sverige

Gult ljus för lagar om bakåtvänt åkande.

I Sverige finns det inga lagar som reglerar bakåtvänt åkande för barn. Det är dock enligt lag obligatoriskt att bilbarnstolar som används för barn i bilen ska användas och monteras på avsett sätt.

Rumänien

Gult ljus för lagar om bakåtvänt åkande.

När det gäller bakåtvänt åkande säger den rumänska lagen ingenting. Alla barn under 3 år måste dock använda en lämplig bilbarnstol och under 12 år eller 150 cm måste barnet använda antingen bilbarnstol eller bältesstol.

Tyskland

Gult ljus för lagar om bakåtvänt åkande.

Enligt tysk lag ska barn under 12 år eller 150 cm sitta i en godkänd bilbarnstol. Som noterat sägs ingenting om bakåtvänt åkande.

Frankrike

Gult ljus för lagar om bakåtvänt åkande.

I Frankrike måste alla barn under 10 år åka i bilbarnstol och barn under 13 kg måste åka bakåtvänt. Trafiksäkerhetsdelegationen rekommenderar dock barn att åka bakåtvända till 4 år.

SEE FOR YOURSELF

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Österrike

I Österrike finns det inga lagar om bakåtvänt åkande. Barn under 14 år som är kortare än 135 cm skall säkras med ett lämpligt säkerhetssystem. Barn som är längre än 135 cm skall ha säkerhetsbälte.

Nederländerna

Gult ljus för lagar om bakåtvänt åkande.

I Nederländerna reglerar inte lagen bakåtvända resor. Barn under 135 cm måste transporteras i lämplig bilbarnstol eller bältesstol.

Ryssland

Gult ljus för lagar om bakåtvänt åkande.

Det finns inga ryska lagar för bakåtvänt åkande. Däremot måste barn under 12 år eller 150 cm resa i ett barnsäkerhetssystem.

Bosnien och Hercegovina

Rött ljus för lagar om bakåtvänt åkande.

Bakåtvänt åkande är inte reglerat enligt lag i Bosnien och Hercegovina. Barn som är 5 år eller yngre måste sitta säkrade i bilbarnstol alternativt utan bilbarnstol men med en vuxen bredvid sig.

BELARUS

Gult ljus för lagar om bakåtvänt åkande.

I Belarus måste barn under 12 år resa i ett lämpligt barnsäkerhetssystem. Utöver det saknar lagen bestämmelser om bakåtvänt åkande.

Ukraina

Gult ljus för lagar om bakåtvänt åkande.

I Ukraina finns inga lagar gällande bakåtvänt åkande, det finns däremot rekommendationer. Den ukrainska polisen rekommenderar att barn som inte kan sitta själva ska transporteras bakåtvänt. Lagen säger att barn som är kortare än 145 cm ska färdas i ett barnsäkerhetssystem.

Moldavien

Gult ljus för lagar om bakåtvänt åkande.

Den moldaviska lagen saknar bestämmelser om bakåtvänt åkande, men säger att barn under 12 år måste resa i bilbarnstol eller bältesstol.

Turkiet

Gult ljus för lagar om bakåtvänt åkande.

Barn som reser i Turkiet upp till 150 cm och 36 kg måste resa i ett barnsäkerhetssystem. Utöver det nämner lagen inga krav gällande bakåtvändt åkande.

Grekland

Gult ljus för lagar om bakåtvänt åkande.

Det finns ingen lag i Grekland som reglerar bakåtvänt åkande. Barn under 3 år måste resa i en godkänd bilbarnstol. Barn mellan 3 och 12 år får resa i antingen bilbarnstol eller bältesstol.

Albanien

Gult ljus för lagar om bakåtvänt åkande.

Den albanska lagen reglerar inte bakåtvänt åkande. Barn under 4 år skall ha en lämplig bilbarnstol samt sitta i baksätet.

Bulgarien

Gult ljus för lagar om bakåtvänt åkande.

Bulgarien saknar lagar om bakåtvänt åkande. Det finns dock lag som säger att barn under 3 år måste sitta i ett barnsäkerhetssystem. Barn äldre än 3 år och mindre än 150 cm måste också sitta i ett säkerhetssystem men både integrerade eller icke-integrerade bältessystem är tillåtna.

Irland

Gult ljus för lagar om bakåtvänt åkande.

Alla barn under 150 cm eller 36 kg måste använda ett godkänt barnsäkerhetssystem som passar deras längd och vikt. Det finns dock inga lagar som reglerar bakåtvänt åkande.

Serbien

Gult ljus för lagar om bakåtvänt åkande.

Den serbiska lagen säger att krockkudden måste avaktiveras om en bakåtvänd bilbarnstol är installerad på ett framsäte. Utöver det regleras inte bakåtvänt åkande. Barn under 3 år måste sitta i ett lämpligt barnsäkerhetssystem.

Kroatien

Gult ljus för lagar om bakåtvänt åkande.

Den kroatiska lagen reglerar inte bakåtvänt åkande. Barn under 5 år måste dock färdas i en bilbarnstol anpassad efter deras storlek. Barn mellan 5 och 12 år måste färdas i baksätet med ett 3-punktsbälte med bälteskudde om det behövs.

Ungern

Gult ljus för lagar om bakåtvänt åkande.

Den ungerska lagen reglerar inte bakåtvänt åkande, men en lämplig bilbarnstol måste användas för barn upp till 150 cm eller 36 kg.

Tjeckien

Gult ljus för lagar om bakåtvänt åkande.

Lagen i Tjeckien reglerar inte bakåtvänt åkande, men en lämplig bilbarnstol måste användas för barn upp till 150 cm eller 36 kg.

Litauen

Gult ljus för lagar om bakåtvänt åkande.

Enligt den litauiska lagen regleras inte bakåtvänt åkande. Däremot måste alla barn under 3 år åka i en godkänd bilbarnstol som är godkänd för deras ålder och storlek. Barn äldre än 3 år kan åka med endast bilens trepunktsbälte.

Lettland

Gult ljus för lagar om bakåtvänt åkande.

Alla barn under 150 cm måste använda ett godkänt barnsäkerhetssystem som är lämpliga deras längd och vikt. Det finns dock inga lagar som reglerar bakåtvänt åkande.

Estland

Gult ljus för lagar om bakåtvänt åkande.

Den estniska lagen medger att om ett barn inte är tillräckligt långt för att bilens säkerhetsbälte ska sitta korrekt, måste barnet färdas i en bilbarnstol som motsvarar barnets längd och vikt. Ändå finns det ingen lag om bakåtvänt åkande.

RYSSLAND

Gult ljus för lagar om bakåtvänt åkande.

Det finns inga ryska lagar för bakåtvänt åkande. Däremot måste barn under 12 år eller 150 cm resa i ett barnsäkerhetssystem.

NORDMAKEDONIEN

Gult ljus för lagar om bakåtvänt åkande.

I Nordmakedonien saknar lagen bestämmelser kring bakåtvänt åkande för barn, men bilbarnstol krävs för barn upp till 5 år.

CROATIE

Gult ljus för lagar om bakåtvänt åkande.

Den kroatiska lagen reglerar inte bakåtvänt åkande. Barn under 5 år måste dock färdas i en bilbarnstol anpassad efter deras storlek. Barn mellan 5 och 12 år måste färdas i baksätet med ett 3-punktsbälte med bälteskudde om det behövs.

SUISSE

Gult ljus för lagar om bakåtvänt åkande.

Den schweiziska lagen reglerar inte bakåtvänt åkande. Dock måste barn under 12 år resa i bilbarnstolar.

PAYS-BAS

Gult ljus för lagar om bakåtvänt åkande.

I Nederländerna reglerar inte lagen bakåtvända resor. Barn under 135 cm måste transporteras i lämplig bilbarnstol eller bältesstol.

Portugal

Gult ljus för lagar om bakåtvänt åkande.

Den portugisiska lagen reglerar inte bakåtvänt åkande. Barn under 12 år och mindre än 135 cm måste dock använda en godkänd bilbarnstol.

BELGIQUE

Gult ljus för lagar om bakåtvänt åkande.

Den belgiska lagen reglerar inte bakåtvänt åkande. Barn under 135 cm måste dock transporteras i lämplig bilbarnstol eller bältesstol.

NORD MAZEDONIEN

Gult ljus för lagar om bakåtvänt åkande.

I Nordmakedonien saknar lagen bestämmelser kring bakåtvänt åkande för barn, men bilbarnstol krävs för barn upp till 5 år.

L'AUTRICHE

I Österrike finns det inga lagar om bakåtvänt åkande. Barn under 14 år som är kortare än 135 cm skall säkras med ett lämpligt säkerhetssystem. Barn som är längre än 135 cm skall ha säkerhetsbälte.

MALTA

Gult ljus för lagar om bakåtvänt åkande.

Lagen på Malta säger att barn under 12 år eller 150 cm långa ska färdas i ett barnsäkerhetssystem som är lämpligt för barnets vikt. Utöver det finns det ingen lag om krav på bakåtvänt åkande.

RUSSLAND

Gult ljus för lagar om bakåtvänt åkande.

Det finns inga ryska lagar för bakåtvänt åkande. Däremot måste barn under 12 år eller 150 cm resa i ett barnsäkerhetssystem.

MACÉDOINE DU NORD

Gult ljus för lagar om bakåtvänt åkande.

I Nordmakedonien saknar lagen bestämmelser kring bakåtvänt åkande för barn, men bilbarnstol krävs för barn upp till 5 år.

BELARUS

Gult ljus för lagar om bakåtvänt åkande.

I Belarus måste barn under 12 år resa i ett lämpligt barnsäkerhetssystem. Utöver det saknar lagen bestämmelser om bakåtvänt åkande.

ITALIE

Gult ljus för lagar om bakåtvänt åkande.

Alla barn under 150 cm, oavsett vikt eller ålder måste använda en lämplig bilbarnstol. Det finns dock ingen specifik reglering om bakåtvänt åkande.

Ukraina

Gult ljus för lagar om bakåtvänt åkande.

I Ukraina finns inga lagar gällande bakåtvänt åkande, det finns däremot rekommendationer. Den ukrainska polisen rekommenderar att barn som inte kan sitta själva ska transporteras bakåtvänt. Lagen säger att barn som är kortare än 145 cm ska färdas i ett barnsäkerhetssystem.

POLOGNE

Gult ljus för lagar om bakåtvänt åkande.

Det finns inga polska lagar om bakåtvänt åkande. Lagen säger att barn under 150 cm måste åka i en bilbarnstol som uppfyller de tekniska villkoren i EU:s lag om skydd i bilen för barn.

MOLDAWIEN

Gult ljus för lagar om bakåtvänt åkande.

Den moldaviska lagen saknar bestämmelser om bakåtvänt åkande, men säger att barn under 12 år måste resa i bilbarnstol eller bältesstol.

TRUTHAHN

Gult ljus för lagar om bakåtvänt åkande.

Barn som reser i Turkiet upp till 150 cm och 36 kg måste resa i ett barnsäkerhetssystem. Utöver det nämner lagen inga krav gällande bakåtvändt åkande.

LE PORTUGAL

Gult ljus för lagar om bakåtvänt åkande.

Den portugisiska lagen reglerar inte bakåtvänt åkande. Barn under 12 år och mindre än 135 cm måste dock använda en godkänd bilbarnstol.

IRLANDE

Gult ljus för lagar om bakåtvänt åkande.

Alla barn under 150 cm eller 36 kg måste använda ett godkänt barnsäkerhetssystem som passar deras längd och vikt. Det finns dock inga lagar som reglerar bakåtvänt åkande.

GRIECHENLAND

Gult ljus för lagar om bakåtvänt åkande.

Det finns ingen lag i Grekland som reglerar bakåtvänt åkande. Barn under 3 år måste resa i en godkänd bilbarnstol. Barn mellan 3 och 12 år får resa i antingen bilbarnstol eller bältesstol.

TURQUIE

Gult ljus för lagar om bakåtvänt åkande.

Barn som reser i Turkiet upp till 150 cm och 36 kg måste resa i ett barnsäkerhetssystem. Utöver det nämner lagen inga krav gällande bakåtvändt åkande.

ROUMANIE

Gult ljus för lagar om bakåtvänt åkande.

När det gäller bakåtvänt åkande säger den rumänska lagen ingenting. Alla barn under 3 år måste dock använda en lämplig bilbarnstol och under 12 år eller 150 cm måste barnet använda antingen bilbarnstol eller bältesstol.

SERBIE

Gult ljus för lagar om bakåtvänt åkande.

Den serbiska lagen säger att krockkudden måste avaktiveras om en bakåtvänd bilbarnstol är installerad på ett framsäte. Utöver det regleras inte bakåtvänt åkande. Barn under 3 år måste sitta i ett lämpligt barnsäkerhetssystem.

BULGARIE

Gult ljus för lagar om bakåtvänt åkande.

Bulgarien saknar lagar om bakåtvänt åkande. Det finns dock lag som säger att barn under 3 år måste sitta i ett barnsäkerhetssystem. Barn äldre än 3 år och mindre än 150 cm måste också sitta i ett säkerhetssystem men både integrerade eller icke-integrerade bältessystem är tillåtna.

BOSNIE HERZÉGOVINE

Rött ljus för lagar om bakåtvänt åkande.

Bakåtvänt åkande är inte reglerat enligt lag i Bosnien och Hercegovina. Barn som är 5 år eller yngre måste sitta säkrade i bilbarnstol alternativt utan bilbarnstol men med en vuxen bredvid sig.

ALBANIE

Gult ljus för lagar om bakåtvänt åkande.

Den albanska lagen reglerar inte bakåtvänt åkande. Barn under 4 år skall ha en lämplig bilbarnstol samt sitta i baksätet.

GRÈCE

Gult ljus för lagar om bakåtvänt åkande.

Det finns ingen lag i Grekland som reglerar bakåtvänt åkande. Barn under 3 år måste resa i en godkänd bilbarnstol. Barn mellan 3 och 12 år får resa i antingen bilbarnstol eller bältesstol.

MOLDOVIE

Gult ljus för lagar om bakåtvänt åkande.

Den moldaviska lagen saknar bestämmelser om bakåtvänt åkande, men säger att barn under 12 år måste resa i bilbarnstol eller bältesstol.

ESTONIE

Gult ljus för lagar om bakåtvänt åkande.

Den estniska lagen medger att om ett barn inte är tillräckligt långt för att bilens säkerhetsbälte ska sitta korrekt, måste barnet färdas i en bilbarnstol som motsvarar barnets längd och vikt. Ändå finns det ingen lag om bakåtvänt åkande.

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Gult ljus för lagar om bakåtvänt åkande.

Lagen i Tjeckien reglerar inte bakåtvänt åkande, men en lämplig bilbarnstol måste användas för barn upp till 150 cm eller 36 kg.

Ukraina

Gult ljus för lagar om bakåtvänt åkande.

I Ukraina finns inga lagar gällande bakåtvänt åkande, det finns däremot rekommendationer. Den ukrainska polisen rekommenderar att barn som inte kan sitta själva ska transporteras bakåtvänt. Lagen säger att barn som är kortare än 145 cm ska färdas i ett barnsäkerhetssystem.

LITHUANIE

Gult ljus för lagar om bakåtvänt åkande.

Enligt den litauiska lagen regleras inte bakåtvänt åkande. Däremot måste alla barn under 3 år åka i en godkänd bilbarnstol som är godkänd för deras ålder och storlek. Barn äldre än 3 år kan åka med endast bilens trepunktsbälte.

BÉLARUS

Gult ljus för lagar om bakåtvänt åkande.

I Belarus måste barn under 12 år resa i ett lämpligt barnsäkerhetssystem. Utöver det saknar lagen bestämmelser om bakåtvänt åkande.

LETTONIE

Gult ljus för lagar om bakåtvänt åkande.

Alla barn under 150 cm måste använda ett godkänt barnsäkerhetssystem som är lämpliga deras längd och vikt. Det finns dock inga lagar som reglerar bakåtvänt åkande.

RUSSIE

Gult ljus för lagar om bakåtvänt åkande.

Det finns inga ryska lagar för bakåtvänt åkande. Däremot måste barn under 12 år eller 150 cm resa i ett barnsäkerhetssystem.

MALTE

Gult ljus för lagar om bakåtvänt åkande.

Lagen på Malta säger att barn under 12 år eller 150 cm långa ska färdas i ett barnsäkerhetssystem som är lämpligt för barnets vikt. Utöver det finns det ingen lag om krav på bakåtvänt åkande.

ESPAGNE

Gult ljus för lagar om bakåtvänt åkande.

Det är obligatoriskt att transportera barn under 18 år och mindre än 135 cm långa i en godkänd bilbarnstol i baksätet på bilen, men det finns inga lagar om bakåtvända bilbarnstolar.

Frankrike

Gult ljus för lagar om bakåtvänt åkande.

I Frankrike måste alla barn under 10 år åka i bilbarnstol och barn under 13 kg måste åka bakåtvänt. Trafiksäkerhetsdelegationen rekommenderar dock barn att åka bakåtvända till 4 år.

Portugal

Gult ljus för lagar om bakåtvänt åkande.

Den portugisiska lagen reglerar inte bakåtvänt åkande. Barn under 12 år och mindre än 135 cm måste dock använda en godkänd bilbarnstol.

DEUTSCHLAND

Gult ljus för lagar om bakåtvänt åkande.

Enligt tysk lag ska barn under 12 år eller 150 cm sitta i en godkänd bilbarnstol. Som noterat sägs ingenting om bakåtvänt åkande.

ÖSTERREICH

I Österrike finns det inga lagar om bakåtvänt åkande. Barn under 14 år som är kortare än 135 cm skall säkras med ett lämpligt säkerhetssystem. Barn som är längre än 135 cm skall ha säkerhetsbälte.

SCHWEIZ

Gult ljus för lagar om bakåtvänt åkande.

Den schweiziska lagen reglerar inte bakåtvänt åkande. Dock måste barn under 12 år resa i bilbarnstolar.

ITALIEN

Gult ljus för lagar om bakåtvänt åkande.

Alla barn under 150 cm, oavsett vikt eller ålder måste använda en lämplig bilbarnstol. Det finns dock ingen specifik reglering om bakåtvänt åkande.

POLEN

Gult ljus för lagar om bakåtvänt åkande.

Det finns inga polska lagar om bakåtvänt åkande. Lagen säger att barn under 150 cm måste åka i en bilbarnstol som uppfyller de tekniska villkoren i EU:s lag om skydd i bilen för barn.

SPANIEN

Gult ljus för lagar om bakåtvänt åkande.

Det är obligatoriskt att transportera barn under 18 år och mindre än 135 cm långa i en godkänd bilbarnstol i baksätet på bilen, men det finns inga lagar om bakåtvända bilbarnstolar.

FRANKREICH

Gult ljus för lagar om bakåtvänt åkande.

I Frankrike måste alla barn under 10 år åka i bilbarnstol och barn under 13 kg måste åka bakåtvänt. Trafiksäkerhetsdelegationen rekommenderar dock barn att åka bakåtvända till 4 år.

GROSSBRITANNIEN

Gult ljus för lagar om bakåtvänt åkande.

I Storbritannien måste barn under 15 månader resa bakåtvänt. Fram till 12 år eller 135 cm måste barn använda en lämplig bilbarnstol. Rekommendationen från den brittiska regeringen innebär att barn upp till 13 kg ska åka bakåtvänt.

SUÈDE

Gult ljus för lagar om bakåtvänt åkande.

I Sverige finns det inga lagar som reglerar bakåtvänt åkande för barn. Det är dock enligt lag obligatoriskt att bilbarnstolar som används för barn i bilen ska användas och monteras på avsett sätt.

FÄRÖER INSELN

Gult ljus för lagar om bakåtvänt åkande.

På Färöarna är det obligatoriskt för barn upp till 4 år att resa i bilbarnstol. Det finns ingen lag om att åka bakåtvänt.

ISLAND

Gult ljus för lagar om bakåtvänt åkande.

Enligt den isländska lagen ska barn som är kortare än 135 cm sitta i en bilbarnstol som är lämplig för deras vikt och längd. Lagen reglerar dock inte bakåtvänt åkande.

IRLAND

Gult ljus för lagar om bakåtvänt åkande.

Alla barn under 150 cm eller 36 kg måste använda ett godkänt barnsäkerhetssystem som passar deras längd och vikt. Det finns dock inga lagar som reglerar bakåtvänt åkande.

FINNLAND

Gult ljus för lagar om bakåtvänt åkande.

I Finland reglerar inte lagen någonting kring bakåtvänt åkande. Om barnet är kortare än 135 cm måste det färdas i en godkänd bilbarnstol eller bältesstol. Trots bristen på lagar i denna fråga rekommenderar trafiksäkerhetsförbundet barn upp till 4 år att åka bakåtvänt.

DÄNEMARK

Gult ljus för lagar om bakåtvänt åkande.

Den danska lagen reglerar inte bakåtvänt åkande alls. Istället gäller den gemensamma föreskriften att använda en bilbarnstol som är lämplig upp till längden 135 cm.

NORWEGEN

Gult ljus för lagar om bakåtvänt åkande.

Regarding rear-facing travel in Norway, deactivation of the air-bag is the only matter regulated by Norwegian law. If a car seat is being used it must follow the seat’s instructions. Appropriate child restraints are required for children under 150 cm.

SCHWEDEN

Gult ljus för lagar om bakåtvänt åkande.

I Sverige finns det inga lagar som reglerar bakåtvänt åkande för barn. Det är dock enligt lag obligatoriskt att bilbarnstolar som används för barn i bilen ska användas och monteras på avsett sätt.

BELGIEN

Gult ljus för lagar om bakåtvänt åkande.

Den belgiska lagen reglerar inte bakåtvänt åkande. Barn under 135 cm måste dock transporteras i lämplig bilbarnstol eller bältesstol.

NIEDERLANDE

Gult ljus för lagar om bakåtvänt åkande.

I Nederländerna reglerar inte lagen bakåtvända resor. Barn under 135 cm måste transporteras i lämplig bilbarnstol eller bältesstol.

ALBANIEN

Gult ljus för lagar om bakåtvänt åkande.

Den albanska lagen reglerar inte bakåtvänt åkande. Barn under 4 år skall ha en lämplig bilbarnstol samt sitta i baksätet.

ÎLES FÉROÉ

Gult ljus för lagar om bakåtvänt åkande.

På Färöarna är det obligatoriskt för barn upp till 4 år att resa i bilbarnstol. Det finns ingen lag om att åka bakåtvänt.

ALLEMAGNE

Gult ljus för lagar om bakåtvänt åkande.

Enligt tysk lag ska barn under 12 år eller 150 cm sitta i en godkänd bilbarnstol. Som noterat sägs ingenting om bakåtvänt åkande.

BOSNIEN UND HERZEGOWINA

Rött ljus för lagar om bakåtvänt åkande.

Bakåtvänt åkande är inte reglerat enligt lag i Bosnien och Hercegovina. Barn som är 5 år eller yngre måste sitta säkrade i bilbarnstol alternativt utan bilbarnstol men med en vuxen bredvid sig.

BULGARIEN

Gult ljus för lagar om bakåtvänt åkande.

Bulgarien saknar lagar om bakåtvänt åkande. Det finns dock lag som säger att barn under 3 år måste sitta i ett barnsäkerhetssystem. Barn äldre än 3 år och mindre än 150 cm måste också sitta i ett säkerhetssystem men både integrerade eller icke-integrerade bältessystem är tillåtna.

ROYAUME-UNI

Gult ljus för lagar om bakåtvänt åkande.

I Storbritannien måste barn under 15 månader resa bakåtvänt. Fram till 12 år eller 135 cm måste barn använda en lämplig bilbarnstol. Rekommendationen från den brittiska regeringen innebär att barn upp till 13 kg ska åka bakåtvänt.

SERBIEN

Gult ljus för lagar om bakåtvänt åkande.

Den serbiska lagen säger att krockkudden måste avaktiveras om en bakåtvänd bilbarnstol är installerad på ett framsäte. Utöver det regleras inte bakåtvänt åkande. Barn under 3 år måste sitta i ett lämpligt barnsäkerhetssystem.

RUMÄNIEN

Gult ljus för lagar om bakåtvänt åkande.

När det gäller bakåtvänt åkande säger den rumänska lagen ingenting. Alla barn under 3 år måste dock använda en lämplig bilbarnstol och under 12 år eller 150 cm måste barnet använda antingen bilbarnstol eller bältesstol.

KROATIEN

Gult ljus för lagar om bakåtvänt åkande.

Den kroatiska lagen reglerar inte bakåtvänt åkande. Barn under 5 år måste dock färdas i en bilbarnstol anpassad efter deras storlek. Barn mellan 5 och 12 år måste färdas i baksätet med ett 3-punktsbälte med bälteskudde om det behövs.

ESTLAND

Gult ljus för lagar om bakåtvänt åkande.

Den estniska lagen medger att om ett barn inte är tillräckligt långt för att bilens säkerhetsbälte ska sitta korrekt, måste barnet färdas i en bilbarnstol som motsvarar barnets längd och vikt. Ändå finns det ingen lag om bakåtvänt åkande.

UNGARN

Gult ljus för lagar om bakåtvänt åkande.

Den ungerska lagen reglerar inte bakåtvänt åkande, men en lämplig bilbarnstol måste användas för barn upp till 150 cm eller 36 kg.

ISLANDE

Gult ljus för lagar om bakåtvänt åkande.

Enligt den isländska lagen ska barn som är kortare än 135 cm sitta i en bilbarnstol som är lämplig för deras vikt och längd. Lagen reglerar dock inte bakåtvänt åkande.

FINLANDE

Gult ljus för lagar om bakåtvänt åkande.

I Finland reglerar inte lagen någonting kring bakåtvänt åkande. Om barnet är kortare än 135 cm måste det färdas i en godkänd bilbarnstol eller bältesstol. Trots bristen på lagar i denna fråga rekommenderar trafiksäkerhetsförbundet barn upp till 4 år att åka bakåtvänt.

TSCHECHISCHE REPUBLIK

Gult ljus för lagar om bakåtvänt åkande.

Lagen i Tjeckien reglerar inte bakåtvänt åkande, men en lämplig bilbarnstol måste användas för barn upp till 150 cm eller 36 kg.

DANEMARK

Gult ljus för lagar om bakåtvänt åkande.

Den danska lagen reglerar inte bakåtvänt åkande alls. Istället gäller den gemensamma föreskriften att använda en bilbarnstol som är lämplig upp till längden 135 cm.

LITAUEN

Gult ljus för lagar om bakåtvänt åkande.

Alla barn under 150 cm måste använda ett godkänt barnsäkerhetssystem som är lämpliga deras längd och vikt. Det finns dock inga lagar som reglerar bakåtvänt åkande.

NORVÈGE

Gult ljus för lagar om bakåtvänt åkande.

Regarding rear-facing travel in Norway, deactivation of the air-bag is the only matter regulated by Norwegian law. If a car seat is being used it must follow the seat’s instructions. Appropriate child restraints are required for children under 150 cm.